Data  
Població  
Diada  
Castells  
Fotos  
11/02/2024EsparregueraSanta Eulàlia
3pd4,3d7,4d7,5d6,2pd4,pd4ps,Santa Eulàlia