Barcelona Plaça del Fort Pienc

Fotos : Jordi Rovira